Peutergym

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen bij Gymnastiekverenging T.H.O.R.-Zwaluwen terecht voor een eerste kennismaking met gymnastiek.

Om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van de peuters ziet iedere les er anders uit. Omdat kinderen van deze leeftijd behoefte hebben aan structuur heeft iedere les wel een vaste opbouw en onderdelen die regelmatig terugkomen.

 

De les begint met een kring en een spelvorm met opdrachtjes om motorische vaardigheden te oefenen. Tevens wordt hierbij het inbeeldingvermogen van kinderen aangesproken.

Tijdens de volgende lesfase kunnen de kinderen op de verschillende bewegingssituaties oefenen. De veiligheid van de gebouwde situaties en natuurlijk de leiding die er bij staat, helpen de kinderen nieuwe ontdekking te doen en moeilijkheden te overwinnen.
De kinderen hebben ook de mogelijkheid om naar eigen interesse en niveau vrij te spelen met verschillende kleine materialen. Ze kunnen hier op een uitdagende en overzichtelijke manier mee spelen.

 

Tijdens de les kan een kind zijn energie kwijt, ontmoet het nieuwe kinderen, leert het samenspelen, rekening te houden met anderen en kan het in een veilige en vertrouwde situatie ontdekkingen doen over zijn eigen bewegingen. Hierdoor is het een prima aanvulling op het aanbod dat bij een peuterspeelzaal of opvang gegeven wordt.

 

Voor actuele lestijden zie lesrooster.

Sociale netwerken & Sponsoring

Facebook

  • Wix Facebook page

Sponsoring

2018 T.H.O.R.-Zwaluwen

Instagram

  • Instagram

Created by Alex Westerhof