Afbeelding4.png

Informatie over het Beweegdiploma van de KNGU

Waarom een beweegdiploma voor jonge kinderen?

In de leeftijdsperiode van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goede motorische basis is van sterke invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.  

Beweegprogramma als basis voor het beweegdiploma

Het beweegprogramma Gymkids is de basis voor het beweegdiploma. De speciale lessen behorende bij het beweegdiploma komen uit de Gymkidsmap.  Met Gymkids willen wij alle gebieden, van de voorwaarden om in alle sporten verder te kunnen, aanbieden. Dit doen wij niet door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Wij kiezen bij het leren van bewegen voor de aanpak waarbij bewegen als ‘een spelletje’ wordt aangeboden.

Peuters en kleuters leren al spelend. Het is de leiding, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen, suggesties en complimenten de peuters en kleuters stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook de denk- en sociale ontwikkeling. De leiding zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen en past de opdracht, waar nodig, aan het kind aan.

In principe zijn er 10 tot 20 beweeglessen nodig om alle onderdelen van het beweegdiploma te behalen. Maar zoals bij het zwemdiploma, zal het ene kind het beweegdiploma sneller behalen dan het andere. Wij hanteren een minimale deelname van 8 lessen om deel te kunnen nemen aan de diplomales.    

‘Nijntje’ ambassadeur Beweegdiploma!

Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. Als bekende kinderheld wordt Nijntje de ambassadeur van het Beweegdiploma.

Beweegdiploma

De KNGU heeft twee beweegdiploma’s ontwikkeld:  Beweegdiploma 1 en 2. 

Bij het beweegdiploma 1 horen 15 lessen. De lessen kunnen gebruikt worden voor kinderen in de leeftijd van  2 tot en met 4/5 jaar. Bij het beweegdiploma 2 horen 20 lessen. Deze lessen kunnen gebruikt worden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6/7 jaar. Ook voor iets oudere kinderen die zich wat langzamer ontwikkelen, zijn de lessen zeer geschikt. 

Keurmerk beweegdiploma

Alleen clubs en instanties met het keurmerk ‘Beweegdiploma’ mogen Het Beweegdiploma uitgeven. Aanvragen voor het keurmerk kunnen worden gedaan bij de KNGU. Het keurmerk wordt uitgegeven aan clubs/instanties die voldoen aan de voorwaarden om het beweegdiploma te mogen uitgeven. Alle clubs/instantie die het keurmerk hebben ontvangen worden zichtbaar op de website van de KNGU. Na 2 jaar wordt de naam verwijderd, tenzij er opnieuw een aanvraag is gedaan en het keurmerk weer wordt toegekend. 

Presentatie online info avond over
Nijntje beweeglessen

peuters groep 2.jpg
downloaden (1).png