Ouder en Kind gym

Ouder en Kind Gym is speciaal bedoeld van de peuter van 1½ tot 4 jaar, die onder begeleiding van gediplomeerde en enthousiaste leiding, samen met een voor hun vertrouwde volwassenen willen ontdekken wat ze allemaal kunnen. De enige voorwaarde is dat de peuter zelfstandig kan lopen.

 

Leren van en met elkaar

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Uw kind leert tijdens de les ook om kleine opdrachten uit te voeren. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. Het spelen met klein materiaal zal de fijne motoriek bevorderen, die o.a. voorwaarde is om allerlei sporten uit te oefenen. In les met andere kinderen leert uw kind dat het rekening moet houden met andere kinderen en dat je op je beurt moet wachten. Doordat er een vertrouwde begeleider is (bijvoorbeeld een ouder of grootouder), zal het kind zich vertrouwd genoeg voelen om zijn grenzen te verleggen en dan gaat bewegen (bijna) vanzelf.

 

Andere aspecten leren

Ondanks het feit dat bewegen centraal staat in de les komen er ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkelen; dus begrippen als: ‘over’ en ‘onder’, zijn vaak nog onbekende begrippen. Door beweging komen deze begrippen echter tot leven en zal de peuter het begrip beter begrijpen.

 

Rol van de begeleider

Als begeleider kunt u uw kind daarbij helpen, door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Complimenten en aanmoediging zijn voor een kind erg belangrijk om tot leren te komen. Daarvoor zijn de leidinggevenden, maar zeker ook de begeleider belangrijk voor. De begeleider kan de peuter ondersteunen daar waar dit nodig is. Samen leren, ontdekken en vertrouwen op het kunnen van de peuter enerzijds en de steun van de begeleider anderzijds zal de band versterken en het plezier in bewegen bevorderen.

downloaden (1).jfif
downloaden (2).jfif
downloaden.jfif