Kleutergym

Afbeelding4.png

 

 

Het nijntje Beweegdiploma

Bij kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goede motorische basis is van sterke invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan.

Het beweegprogramma Gymkids is de basis voor het beweegdiploma. Met nijntje Beweegdiploma willen wij alle gebieden, die voorwaarden zijn om in alle sporten verder te kunnen, aanbieden. De volgende onderdelen kome aan bod: Kruipen en rennen, klimmen, balanceren, balvaardigheid, rollen en draaien, springen, zwaaien, samen spelen, stoeien en bewegen op muziek.

 

Alleen clubs en instanties met het keurmerk ‘Beweegdiploma’ mogen het Beweegdiploma uitgeven. Het keurmerk wordt uitgegeven aan clubs/instanties die voldoen aan de voorwaarden om het beweegdiploma te mogen uitgeven. De KNGU heeft twee beweegdiploma’s ontwikkeld:  Beweegdiploma 1 (peuters) en 2 (kleuters). Ook voor iets oudere kinderen die zich wat langzamer ontwikkelen, zijn de lessen zeer geschikt. 

 

In principe zijn er 10 tot 20 beweeglessen nodig om alle onderdelen van het beweegdiploma te behalen. Maar zoals bij het zwemdiploma, zal het ene kind het beweegdiploma sneller behalen dan het andere. Wij hanteren een minimale deelname van 8 lessen om deel te kunnen nemen aan de diplomales die twee keer per seizoen feestelijk wordt gehouden.

​Wij kiezen bij het leren van bewegen voor de aanpak waarbij bewegen als ‘een spelletje’ wordt aangeboden. De leiding zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen en past de opdracht, waar nodig, aan het kind aan.

Kleuren Turnen

Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een lesstructuur. Deze lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden niet op basis van leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden.

 

Het tweede aspect bestaat uit de tools. Iedere kleur van de regenboog is gekoppeld aan een beweegniveau. De inhoud van de beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s. Hierdoor krijgt de leiding zelf een duidelijke uitleg van wat er verwacht wordt. De video’s kunnen ook gebruikt worden om de turn(st)er te laten zien wat de bedoeling van de oefening is. Daarnaast zijn er doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

 

Als derde is er een toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het ‘diplomaturnen’. Passend bij ieder beweegniveau zijn er diploma’s ontwikkeld om een paar keer in een turnseizoen de lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een diplomales.  
Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turn(st)er het lesdoel nog niet beheerst, of met hulp kan, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan. Dit biedt de leiding, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Kleuren Turnen biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling. Ieder op haar eigen (beweeg)niveau!

Kleuren Turn Club » Bewijs.png

Voor actuele lestijden zie lesrooster.