Meisjesturnen

Vanaf het moment dat kinderen naar groep 3 op de basisschool gaan, kunnen ze binnen Gymnastiekverenging T.H.O.R.-Zwaluwen terecht in een specifieke jongens of meisjes groep. De meisjes-groepen zijn aan de hand van de schoolgroepen ingedeeld zodat vriendinnetjes zoveel mogelijk bij elkaar in de groep zitten.

Het accent in deze groepen komt steeds meer te liggen op het toestelgerichte gymmen. Vandaar ook dat er een splitsing is in meisjes en jongensgroepen.

 

Het gaat bij de meisjes om de toestellen die binnen de turnsport worden gehanteerd: brug, balk, mat en sprong (verschillende vormen zijn mogelijk). De vaardigheden die bij de verschillende toestellen horen, zijn naar moeilijkheid ingedeeld en kunnen gevarieerd aangeboden worden. Zo zult u niet iedere les dezelfde toestellen in de zaal aantreffen.

De leiding zorgt voor een situatie waarin de veiligheid van de kinderen op sociaal en fysiek gebied gewaarborgd is. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en de niveaus in een groep zullen hierdoor uiteenlopen. Door een bepaalde situatie aan te bieden die op verschillende niveaus kan worden benaderd, kan ieder kind op eigen niveau ontwikkelingen doormaken. Ook de hulp van de leiding bij een situatie, geeft veiligheid voor de kinderen.

  • Meisjes die meer talent blijken te hebben kunnen doorverwezen worden door de leiding naar de selectie. Daar worden meerdere wedstrijden per seizoen gedaan.

  • Recreanten hebben 1x in het jaar 1 regio wedstrijd en 1 clubwedstrijd (deelname niet verplicht)

Voor alle wedstrijden geldt dat de leiding de kinderen, die er aan toe zijn, vraagt om mee te doen aan een wedstrijd.

 

Een uurtje gymmen binnen de vereniging is dan ook meer dan alleen maar bezig zijn. Ontwikkelingen doormaken, sociaal bezig zijn, anderen accepteren en waarderen en zelfvertrouwen opbouwen zijn ook zeer zeker van belang. Natuurlijk staat hiernaast het plezier in bewegen voorop!!

 

Voor actuele lestijden zie lesrooster.

b81aa3c1-2a4e-4eb5-8617-f9b26932559d.JPG
30d6e512-926f-458e-b44c-8c75ea262bae.JPG
f5955fca-72a8-415c-ad2b-f54372b5d100.JPG