Meisjesturnen

Vanaf het moment dat kinderen naar groep 3 op de basisschool gaan, kunnen ze terecht in een specifieke jongens- of meisjesgroep. De meisjesgroepen zijn aan de hand van de schoolgroepen ingedeeld zodat vriendinnetjes zoveel mogelijk bij elkaar in de groep zitten. 

 

We werken volgens de leermethode Kleurenturnen. Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een lesstructuur. Deze lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden.

 

Het tweede aspect bestaat uit de tools. Iedere kleur van de regenboog is gekoppeld aan een beweegniveau. De inhoud van de beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s. Hierdoor krijgt de leiding zelf een duidelijke uitleg van wat er verwacht wordt. De video’s kunnen ook gebruikt worden om de turn(st)er te laten zien wat de bedoeling van de oefening is. Daarnaast zijn er doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

 

Als derde is er een toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het ‘diplomaturnen’. Passend bij ieder beweegniveau zijn er diploma’s ontwikkeld om een paar keer in een turnseizoen de lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een diplomales.  
Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turn(st)er het lesdoel nog niet beheerst, of met hulp kan, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan. Dit biedt de leiding, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Kleuren Turnen biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling. Ieder op haar eigen (beweeg)niveau!

 

Meisjes die meer talent blijken te hebben kunnen doorverwezen worden door de leiding naar de selectie. Daar worden meerdere wedstrijden per seizoen gedaan. 

Recreanten hebben 1x in het jaar 1 regio wedstrijd en 1 clubwedstrijd (deelname is niet verplicht)

Een uurtje gymmen binnen de vereniging is dan ook meer dan alleen maar bezig zijn. Ontwikkelingen doormaken, sociaal bezig zijn, anderen accepteren en waarderen en zelfvertrouwen opbouwen zijn ook zeer zeker van belang. Natuurlijk staat hiernaast het plezier in bewegen voorop! 

Voor actuele lestijden zie lesrooster.

Kleuren_Turn_Club_»_Bewijs.png
b81aa3c1-2a4e-4eb5-8617-f9b26932559d.JPG
30d6e512-926f-458e-b44c-8c75ea262bae.JPG
f5955fca-72a8-415c-ad2b-f54372b5d100.JPG