Vacatures

 

Bestuursleden gezocht

Na vele jaren zich zeer actief te hebben ingezet voor het bestuur, loopt de termijn van Anouk Staring en Hugo Dieperink af en beide zijn niet herkiesbaar. 
We hebben daardoor per september twee vacante posities in ons bestuur.  

De functie en taakomschrijving ziet er in grote lijnen zo uit:

Ledenadministratie

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen (eens per 6 weken)

 • Elk kwartaal een incasso run uitvoeren en controleren.

 • Het bijhouden van de ledenadministratie via het administratiesysteem van de KNGU (Clubassistent).

 • Maakt ledenlijsten per leeftijd en verstrekt die ieder kwartaal aan het bestuur.

 • Informeert periodiek het bestuur over de lesbezetting en de bij behorende kosten daarvan.

 • Voor deze functie is er ondersteuning vanuit het secretariaat (communicatie rondom nieuwe aanmeldingen en opzeggingen) en vanuit de functie assistent ledenadministratie (verwerken wijzigingen en opzeggingen)

 

Penningmeester

 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen. (eens per 6 weken)

 • Middels een boekhouding het bijhouden van de financiële administratie.

 • Het opstellen van de jaarrekening en een begroting ten behoeve van de ALV met de daarbij behorende toelichtingen.

 • Het volgens afspraak uitbetalen van de onkostenvergoedingen van het technisch kader.

 • Samen met voorzitter Technische Commissie de controle op declaraties en vrijwilligersvergoedingen.

 • Het betalen van de zaalhuur nadat de rekening door de voorzitter Technische Commissie is geverifieerd.

 • Doet eenmaal per jaar aangifte middels een IB-47 formulier van uitbetalingen aan derden in verband met de belastingopgaaf van vrijwilligers.

 • Maakt  samen met voorzitter Technische Commissie contracten/overeenkomsten met leiding en hulpleiding o.a. inzake opleidingskosten.

 

Beide taken worden dus uitgevoerd met hulp van andere mensen van de vereniging en er vindt regelmatig overleg plaats met het bestuur. Je staat er dus niet alleen voor! Als bestuurslid draag je een steentje bij aan de vereniging en maak jij het mede mogelijk dat andere leden kunnen sporten. Zonder inzet van vrijwilligers is dit niet mogelijk en kan de vereniging niet bestaan.  

 

 

 

Leiding / train(st)er gezocht

Je bent altijd welkom bij ons als je een leuke turnclub zoekt om een middag/avond actief in te zijn: kom assisteren/lesgeven in één van onze wedstrijd en recreatieve groepen.

Als je bent opgeleid als turntrainer-ster dan kun je zo bij ons aan de slag. Ook als je nog ‘in opleiding’ bent, zetten we het traject bij ons gewoon door.

Neem contact op via info@thorzwaluwen.nl

Wil je meer weten? neem contact op via info@thorzwaluwen.nl

Stages

Opleiden doe je voor een belangrijk deel in de praktijk door een stage te lopen. Binnen onze vereniging lopen niet alleen eigen leden stage maar zo hebben wij regelmatig stagiaires in huis van het Graafschap college Doetinchem, maar ook van het CIOS Arnhem. Wij zijn een erkend BSB leerbedrijf.

Daarnaast kunnen HBO-studenten bij T.H.O.R.-Zwaluwen Gymsports stage lopen, bijvoorbeeld vanuit de opleiding “Sport, Gezondheid en Management”. Wie interesse heeft in het volgen van een stage bij T.H.O.R.-Zwaluwen of wie wil kijken naar de mogelijkheden, neem dan ook contact via info@thorzwaluwen.nl. We bespreken je wensen en zoeken een geschikte plek voor jou.

IMG_2993.JPG