Wij mogen weer van start

Afgelopen vrijdag, 14 januari kregen wij ook het goede nieuws dat wij weer van start mogen met al onze lessen.
Alle lessen gaan weer van start op de regluliere tijden, helaas met nog enkele maatregelen, zoals een coronatoegangsbewijs check voor leden en ouders van 18 jaar en ouder, dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar, tijdnes het sporten hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.

gold-line-png-6.png

Corona informatie
 

We organiseren onze sportactiviteiten bij Gymnastiekvereniging T.H.O.R- zwaluwen conform het meest actuele sport protocol van NOC*NSF en de richtlijnen van de KNGU. De voor onze leden en leiding belangrijkste onderdelen daarvan hebben we hieronder even uitgeschreven.

Basis afspraken

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. We doen vooraf een gezondheidscheck.

  • Handen desinfecteren voorafgaand en na het bezoeken van onze locatie.

  • Meld je bij de leiding af als je niet kunt komen.

  • Reis bij voorkeur alleen en op eigen gelegenheid.

  • Kom in je sportkleding en ga vooraf thuis naar het toilet.

  • Zorg dat je circa maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig is en niet eerder om groepsvorming te voorkomen.

  • Alle 18+ sporters worden gecheckt op hun Corona toegangsbewijs.

  • Kom bij het ophalen niet te vroeg maar exact op de eindtijd om filevorming en overlast voor de buurt te voorkomen.

  • Onze sportlocatie is niet toegankelijk voor toeschouwers. De tribune is gesloten.

  • leden van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje in de gangen en kleedkamers

gold-line-png-6.png