Jongensturnen

Vanaf het moment dat kinderen naar groep 1 op de basisschool gaan, kunnen ze binnen Gymnastiekverenging T.H.O.R.-Zwaluwen terecht in een specifieke jongens of meisjes groep. Het accent in deze groepen komt steeds meer te liggen op het toestelgerichte gymmen. Vandaar ook dat er een splitsing is in meisjes en jongensgroepen.


Momenteel zijn er twee jongensgroepen op vrijdag om 16 uur en 19 uur. Tijdens deze lessen wordt er ook geturnd op toestellen die specifiek zijn voor het jongensturnen. Tijdens de turnlessen voor jongens worden de basisonderdelen op de verschillende toestellen geoefend. Dit gebeurt volgens de leermethode Kleurenturnen

De leiding zorgt voor een situatie waarin de veiligheid van de kinderen op sociaal en fysiek gebied gewaarborgd is. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en de niveaus in een groep zullen hierdoor uiteenlopen. Door een bepaalde situatie aan te bieden die op verschillende niveaus kan worden benaderd, kan ieder kind op eigen niveau ontwikkelingen doormaken. Ook de hulp van de leiding bij een situatie, geeft veiligheid voor de kinderen.

​​

  • Recreanten hebben 1x in het jaar een clubwedstrijd (deelname niet verplicht)

 

Een uurtje gymmen binnen de vereniging is dan ook meer dan alleen maar bezig zijn. Ontwikkelingen doormaken, sociaal bezig zijn, anderen accepteren en waarderen en zelfvertrouwen opbouwen zijn ook zeer zeker van belang. Natuurlijk staat hiernaast het plezier in bewegen voorop!!


 

Voor actuele lestijden zie lesrooster.

IMG_6535.PNG
IMG_6568.jpg
IMG_6561.jpg