Lid worden

Alle nieuwe leden mogen altijd een gratis proefles volgen. Na deze gratis proefles is bij de trainster van het lesuur een inschrijfformulier verkrijgbaar. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en (bij jeugdleden door één van de ouders/verzorgers) worden voorzien van een handtekening in verband met de toestemming voor de automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier moet ook het e-mailadres van de ouders/verzorgers worden vermeld. Tevens kunt op dit formulier u toestemmingsverklaring voor publicatie van foto's aangeven.

Het inschrijfformulier kan weer ingevuld worden ingeleverd bij de train(st)er. Na verwerking van de aanmelding in de ledenadministratie ontvangt u een bevestiging van de aanmelding.

Voor het aanmelden kunt u ook gebruik maken van het inschrijfformulier op onze website.

 Lidmaatschap KNGU

Als u lid wordt van T.H.O.R.-Zwaluwen wordt u automatisch ook lid van de KNGU. Voor het beheer van de ledenadministratie maken we gebruik van het geautomatiseerde KNGU-Digimembers pakket. Nieuwe leden worden daarmee automatisch periodiek aangemeld bij de KNGU (= Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De KNGU bondscontributie wordt tezamen met de verenigingscontributie geïnd zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Sociale netwerken & Sponsoring

Facebook

  • Wix Facebook page

Sponsoring

2018 T.H.O.R.-Zwaluwen

Instagram

  • Instagram

Created by Alex Westerhof