Bestuur

Functie                    Naam                          Tel.nr                       Mailadres
Voorzitter                                         Harry Steenhuis                                    0049-2828902729                           harry.steenhuis@t-online.de

Penningmeester  en Juryzaken    Rene van Heugten                                 06-52896933                                   penningmeester.thorzwaluwen@gmail.com

Secretariaat Bestuur                     Linda Krechting                                      06-11772364                                    secretariaatthorzwaluwen@gmail.com
 
Secretariaat TC en                         Astrid Hansen                                          06-53512361                                   info@thorzwaluwen.nl
vertrouwenspersoon
 
Voorzitter TC                                  Esther Versteegen                                  06-48841339                                     voorzittertc.thorzwaluwen@gmail.com
 
Ledenadministratie                       Vacant                                                                                                                 ledenadm.thorzwaluwen@gmail.com
 
Materiaalbeheerder                      Wouter Luitjes                                         06-11873342                                    wouter85@live.nl