Bestuur

Functie                  Naam                          Tel.nr                       Mailadres

Voorzitter                                       Harry Steenhuis                                    0049-2828902729                           harry.steenhuis@t-online.de

Penningmeester                           Anouk Staring                                        06-22223767                                    penningmeester.thorzwaluwen@gmail.com

Secretariaat Bestuur                    Linda Krechting                                     06-11772364                                    secretariaatthorzwaluwen@gmail.com

 

Secretariaat TC en                        Astrid Hansen                                        06-53512361                                    info@thorzwaluwen.nl
vertrouwenspersoon

 

Voorzitter TC                                  Esther Versteegen                                 06-48841339                                   voorzittertc.thorzwaluwen@gmail.com

 

Ledenadministratie                       Hugo Dieperink                                                                                                ledenadm.thorzwaluwen@gmail.com

 

Bestuurslid                                     Riet van Maanen                                    0316-241660                                   rietvanmaanenwillink@outlook.com

 

Materiaalbeheerder en                 Rene van Heugten                                  06-52896933                                   rvheugten411@gmail.com

juryzaken