Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen kan uitsluitend en alleen schriftelijk per brief of per email bij de Ledenadministratie! Opzeggingen bij leiding worden NIET geaccepteerd!

Opzeggingen gaan per kwartaal i.v.m. administratieve redenen!

  1. Afmelden kan alleen schriftelijk. Uw afmelding kunt u sturen naar de Ledenadministratie van T.H.O.R.-Zwaluwen,                                                                                                                                                                                                                            

  2. . U kunt de afmelding ook per e-mail doorgeven:  ledenadm.thorzwaluwen@gmail.com Afmeldingen mondeling doorgegeven aan de trainer/trainster worden niet in behandeling genomen.

  3. De afmelding gaat in per eerste van het volgende kwartaal op de datum van binnenkomst van de schriftelijke afmelding (datum poststempel) of datum ontvangst e-mailbericht.

  4. Per e-mail ingekomen afmeldingen + schriftelijk ingekomen afmelding voorzien van een bestaand e-mailadres ontvangen altijd per e-mail een bevestiging van de afmelding.

  5. Schriftelijk ingekomen afmeldingen die niet voorzien zijn van een bestaand e-mailadres ontvangen alleen een bevestiging van de afmelding, indien daar in de brief expliciet om wordt gevraagd.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking bij punt 3. De afmelding komt binnen bij de ledenadministratie op 22 oktober 2008. De beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging gaat dan in met ingang van 1 januari 2009. Voor de maand november en december moet dan nog gewoon de verschuldigde contributie voor die maanden betaald worden. Het is dus belangrijk om tijdig de afmelding door te geven aan de ledenadministratie. Dat kan alleen per e-mail of per post. Mondelinge afmeldingen worden dus niet in behandeling genomen.

Voor het afmelden kunt u ook gebruik maken van het speciale (digitale) afmeldingsformulier op onze website.

Voor opzeggingen en vragen neem je contact op met:

 

Hugo Dieperink

Pakkebierhofstraat 26

6905 TB Zevenaar

 

06-20772774

E-Mail: ledenadm.thorzwaluwen@gmail.com
 

Sociale netwerken & Sponsoring

Facebook

  • Wix Facebook page

Sponsoring

2018 T.H.O.R.-Zwaluwen

Instagram

  • Instagram

Created by Alex Westerhof